Twitter response:

Tam Gün Programı

Tam Gün Program Akışı

 

SAATLER , ETKİNLİKLER

8.00 – 8.30 Serbest zaman etkinliği

8.30 – 9.30: Kahvaltı

9.30 – 10.00: Sabah  jimnastiği

9.30 – 10.00:  İngilizce – Branş dersler

10.00 – 12.30: anadili etkinlikleri

Çoklu zeka alanlarını geliştirmeye yönelik

ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

Dil gelişimini destekleyici etkinlikler

Şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunları

Dramatizasyon teknikleriyle anadili çalışması

Orff  Ses çalışmaları

SANAT ETKİNLİKLERİ

Çoklu zeka alanlarını geliştirmeye yönelik sanat etkinlikleri

Sulu boya, parmak boyası, pastel boya, baskı teknikleri

Kağıt katlama

Artık materyallerden özgün eserler oluşturma

Seramik, kil çalışmaları

Grup çalışmaları

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çoklu zeka alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar

Konularla bağlantılı oyunla matematik eğitimi

Konu – kavram eğitimi

Bilgiyi beceriye dönüştürme çalışmaları

Bilişsel etkinlikler

Eğitici materyalle çalışmalar, bilgisayarda öğrenilenlerin pekiştirilmesi

Bir etkinlikten diğerine geçerken SERBEST OYUN, GRUP OYUNU, MÜZİKLİ DRAMA ETKİNLİKLERİ

YÖNLENDİRİLMİŞ MATERYALLİ OYUNLAR

12.00 – 13.00: Öğle yemeği

13.00 – 15.00: Uykuya hazırlık (Uyku mecburi değil.Yalnızca uyuyanlar için)

10.00 – 13.30: BRANŞ DERSLERİ

Hergün İngilizce

Rusça

Müzik ( Orff )

Satranç

Yaratıcı Drama

Modern dans

Spor

15.30 – 16.15: Kahvaltı

16.15 – 17.30: FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

PROJE ÇALIŞMALARI

DİKKAT GELİŞTİRİCİ OYUN VE FAALİYETLER

Bir etkinlikten diğerine geçerken serbest oyun, grup oyunları, hikaye okuma ve dramatizastonu

YÖNLENDİRİLMİŞ MATERYALLİ OYUNLAR

17.30 – 18.00: Eve Gidiş