Twitter response:

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

500x500_1

Günümüz bilgi çağında çocukların, başarıya ulaşabilmeleri için sahip olmaları beklenen becerilerin okulöncesi eğitimin içinde daha kalıcı bir davranış biçimine dönüştürülebilmesi için çocuğun geçtiği zorlu süreçte okula,öğretmene güven duyması ve kendini ifade edebilmesi için tek ortak noktamız oyundur.Eğitim modeli ne olursa olsun temelinde oyun vardır ve çocuk en iyi oynarken yani eğlenirken öğrenir.

Okulöncesinde çocuk merkezli eğitim yaklaşımlarından MONTESSORİ diğer adı ile beş duyunun eğitimi farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı sınıfta eğitim görmesindeki amaç büyük yaştaki çocukların küçük yaş çocuklarına rol model olmasıdır.

REGGİO EMİLİA yaklaşımı yani aynalı eğitim çocuğun kendini değişik açılardan ve değişik durumlarda gözlemlemesine imkân sunarak düşünmeye teşvik eder. WALDORF yaklaşımının en önemli özelliği ise teknolojiyi eğitim sürecinin dışında tutarak oyun ile çocuğun içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmaktır. HİGH SCOPE’da ise çocuk yaparak, yaşayarak yani aktif öğrenmeyi gerçekleştirir.

Bu eğitim yaklaşımlarını destekleyen Fen, Matematik kavramlarını oyunlaştıran, sorgulama alışkanlığı edinmelerini sağlayan GEMS ve Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştiren SCAMPER beyin fırtınası çalışmalarının karması yani AYKOR EĞİTİM KURUMLARININ uyguladığı eğitim programı olan ÇOKLU ZEKÂ EĞİTİMİ’nın açılımıdır.  

Değişen ve gelişen Dünyamızda bir yabancı dil bilmek ve hatta ikinci bir dile daha sahip olmak farklılık yaratmaktadır. Bu gereklilikten yola çıkarak Aykor Eğitim kurumlarında İNGİLİZCE yaşamsal olarak yoğun biçimde programın içinde yer almakta olup en iyi öğrenilen yaş kabul edilen 3-5 arasıİkinci yabancı dilimiz RUSÇA dil eğitimimizi oyunlar, şarkılar ve interaktif görsel çalışmalarla uygulamaktayız. Modern dans, Yaratıcı Drama, Orff (ritm),Satranç, Spor gibi konusunda uzman eğitimciler tarafından verilen branş dersleri dışında, Fen-Doğa çalışmaları, Ana dili etkinlikleri, ilkokula hazırlık çalışmaları vardır. Sanatsal aktivitelerle el becerileri geliştirilir, yaratıcı yönleri desteklenir. GÖSTER-ANLAT çalışmaları, çocuklara dil gelişimlerini, Odaklandıkları objeyi çeşitli yönleri ile tanımlayabilmelerini ve bunları özgüvenle anlatabilme yetilerini kazandırmaktadır.

 Okul öncesi dönem kişinin “birey” olma yolunda ilerlediği gelişim sürecinin en kritik dönemidir. Bizler AYKOR ANAOUKULU olarak çocuğun içinde bulunduğu bu çok önemli sürecin bilinçli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle aktif öğretim yöntemi ile çoklu zekaya hitap ederek 8 ayrı alanı geliştiriyoruz. SÖZEL/Dilsel zeka, MANTIKSAL/Matematiksel zeka, GÖRSEL/Mekansal zeka, BEDENSEL/ Kinestetik zeka, MÜZİKSEL/Ritmik zeka, SOSYAL/Kişilerarası zeka, DOĞACI/Varoluşsal zeka gibi türlerine yönelik çalışmalarla çocuğun var olan potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını öğretmekteyiz.

Bireyin bir konuya ya da etkinliğe duyduğu ilgi onda içsel güdülenme yaratmaktadır. ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM’i benimseyen okulumuzda amaç bu güdülenme ile çocuğun konu veya etkinlik üzerinde daha çok düşünme, çaba ve zaman harcamasına,daha kolay öğrenmesine neden olarak öğrencinin içsel güdülenmesini artırmaktır.

ÖZGÜVEN çocuk eğitiminde en önemli etkendir. Çünkü güven duygusu olmayan çocuk keşfetmeye, denemeye, duygularını ifade etmeye ve insanlarla ilişki kurmaya cesaret edemez. Biz AYKOR EĞİTİM KURUM’larıolarak inanıyoruz ki, çocuklara koşulsuz sevgi göstermek, zihinsel kaynaklar oluşturmaya yönelik ortamlar hazırlamak onlarla açık ve işbirlikçi iletişim kurmak, hayatının her aşamasından zevk alan, başarılı, sorgulayıcı, farkındalık sahibi bireyler yetiştirmenin temel şartıdır.