Twitter response:

CEMS Yönetimi

Cems Yöntemi

500x500_1

GEMS, öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda eğlenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi amaçlayan, bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamalarına imkan veren kaliteli ve esnek bir ders programıdır.(Barrett ve diğerleri 1999) Barber ve Bergman (1988)’e göre yöntemin hedefi

– Öğrencilerin Fen ve Matematik temel kavramlarını anlamalarını,

– Fen ve Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesini,

– Öğrencilerin bağımsız öğrenen, eleştirel düşünebilen, sorgulama,analiz,sentez yapabilen,

varsayımlarda bulunabilen, çıkarımda bulunabilen,yeni fikirler üretebilen…vs. kısaca bir bilim insanı gibi çevreyi algılamasını,

– Yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktır.

Biz Aykor Anaokulu olarak öğrencilerimizin; sadece bilgi değil, beceri yönünden de etkin olması gerektiği fikrinden hareket ederek programlarımızı düzenliyoruz. Okul öncesi kritik beceri kazanımı dönemlerinde doğru uyaranları almayan çocuklar ilköğretim çağının beklentilerini karşılamakta güçlük çekerler ve bu durum onların kendilerine olan güvenlerinin zedelenmesine sebep olur. Bu nedenle bizler GEMS prensiplerinden hareket ederek çocukların uygulayan, uygularken analiz eden, değerlendirme yapan ve sorgulayan birer birey olmasını hedefliyoruz.

Bu nedenle okulumuz Çoklu Zeka Kuramı’nı Gems yöntemiyle sentezleyerek, öğrencilerine bilgiyi değil, bilgiye ulaşma yöntemini kazandıran, analitik düşünme becerisini destekleyen, hayal gücü yüksek, yaratıcılığı gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. John Cleese’in de belirttiği gibi “ Hiçbir şey, yaratıcı olmanızı, bir hata yapma korkusu kadar etkin biçimde engelleyemez. ”Biz de Aykor  Anaokulu’nda çocuklarımıza; hata yapma endişesi olmadan, özgürce fikirlerini söyleyip, denemekten korkmadan ve vazgeçmeden geçirecekleri bir serüven sağlıyoruz. Onlara bu serüvende eşlik etmek ise ebüyük mutluluğumuz. Tam da bu yaklaşımla diyoruzki AYKOR Eğitim Kurumları olarak  ‘’Hiçbir Balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz ‘’