Twitter response:

Branşlarımız

İngilizce

Günümüzde artık biliniyor ki ikinci dilin öğrenilmesi için en uygun dönem okul öncesi dönemdir. Amaç, çocuğun farklı dillerin varlığını bilmesi, öğrendiği ikinci dilde yönergeleri anlaması, uygulaması ve gerektiğinde kullanabilmesidir.Çocuklar farkında olmadan, yaşayarak öğrenirler. Resim çizme, müzik, video izleme ve fiziksel aktivitelerle öğrenme sağlanır. Çeşitli drama teknikleriyle öğrendikleri ingilizceyi kullanma becerisi kazanırlar.

HARVEY EARLY ENGLİSH SYSTEM ( EĞLEN,ÖĞREN KONUŞ ) yönteminden yararlanılan ingilizce eğitiminde beden dili aracılığıyla çocuğun öğrenmesi kolaylaştırılır. Fiziksel ve sanatsal aktivitelerle öğrenme pekiştirilir. TPR ( Total Physical Responce) yönteminden yararlanan İngilizce eğitiminde beden dili aracılığıyla çocuğun öğrenmesi kolaylaştırılır.

color

Rusça

İki dillilik  ‘’ BİLİNGUALİSM ‘’ iki farklı dilde eğitim anlamına gelmektedir.Üç yada dört farklı dil konuşulan ortamda büyüyen çocuklar için bu durum ‘’ MULTİLİNGUALİSM’’ Çok dillilik  olarak tanımlanır. Yeni bir yabancı dil öğrenmek, yeni bir bakış açısı öğrenmek gibidir. Bu nedenle, birden fazla dil konuşabilen insanların, eleştirel düşünme ve olaylara farklı açılardan yaklaşabilme becerileri tek dil konuşabilen kişilere göre daha yüksektir. Erken yaşta ikinci bir dil öğrenen çocuk, diğer akranlarından daha kolay sıyrılabilir ve daha başarılı bir eğitim hayatı geçirebilir.

cws-pagebuilder

 

Satranç

Satranç eğitimi çocuğun hem zekasını hem de düşünme becerisini geliştiren çok yönlü bir spor dalıdır. Satranç oyunu çocuğun Planlı hareket etmesini, dikkatini geliştirerek olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilmeyi, bir sonraki hamleyi düşüneceği için planlama becerisini geliştirir. Sabırlı olma, sakin kalma,şüpheci yaklaşarak ezberci zihniyetten arındırır.. Hedef ve strateji geliştirerek başarıya ancak disiplinli bir çalışmayla varılacağını öğreneceği bir  oyundur.Okulumuzda satranç eğitimi verilir ve ikili gruplar halinde turnuvalar düzenlenir. 

 

demo

 

Modern Dans

Dans eğitimi çocuğun duruş ‘’POSTURE’’bozukluklarının düzeltilmesinde önemlikatkı sağlar. Dans  çocuğa bedenini kullanma, kendini beden dili ile ifade etme, ritm ile eşzamanlı hareket etme becerisi kazandırır.Dansın ‘’MODERN DANS STREET JAZZ DANS’’Bir sahne formu olmasından dolayı SOYUT düşünmeyi,mekanda yön bulmayı ve konsantrasyonunu artırarak konsantre olmayı öğrenir.  Klasik bale pozisyonları kullanılarak bedensel disiplin geliştirilir.

fully-responsive

 

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, etkinlikleri uygulanırken oyunlar,rol oynama,doğaçlama,hikaye oluşturma ve dramatizasyon  gibi etkinlikler ile oynanır. iletişim becerilerini geliştirmek, çocuğun kendini özgürce ifade etmesine olanak tanımak, grup ortamında başkalarını tanıyan bireyin kendine ve başkalarına güven duymasını sağlamak, uyum gücünü arttırmak gibi, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan bir grup etkinliğidir. Yaratıcı drama çalışmaları, hayal gücünün kullanılmasına, sıra dışı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine ve deneyimleşmesine olanak sağlayarak,yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunur.

Oyun, çocuğun yaşamında doğumundan itibaren yaşamsal önem taşır, çocuk oyunla öğrenir, keşfeder, var olduğunu, bir birey olduğunu hisseder ve giderek yetişkin dünyasını anlamayı, yetişkinliğe hazırlanmayı oyun sayesinde kazanır.  Yaratıcı drama ortamında çocuklar oyun oynayarak içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarırlar.

Drama için çocuğun hem içsel yolculuğuna hem de sosyal çevresi ile dışsal yolculuğa emin adımlarla yürüyebilmesinin prova adımlarıdır. Yaratıcı Drama için, canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir.

revolution

 

Müzik

Okulöncesinde yapılacak müzik eğitimi, çocuğun hayatı idrak etmesine,yaratıcılık ve düşünme sisteminin gelişmesinde önemli bir etken olmaktadır.İşitsel becerilerin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birisi müziktir.Çoklu zeka alanlarından birisi de ” müziksel zeka” dır. Çocuklara düzeylerine uygun müzik eğitimi yapacakları bir ortam hazırlanır.Çeşitli orff çalgıları ile çocuklar ORFF yöntemi ile müzik eğitimi alırlar. Böylece ritm duyguları gelişir. Çocuğa müzik eğitimi verilmeye başlanmasıyla çocukta zaten var olan yaşamı algılama, yorumlama ve anlama yeteneğini de geliştirip müzik yoluyla çocuklara mutluluk, sosyal ve duygusal doyumu da vermiş oluruz.

woo

 

ORFF YÖNTEMİ NEDİR ?

Orff öğretim tekniği müzik,dans,drama,konuşma,hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir.Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden,Carl Orff tarafından geliştirilen bir metottur. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte , çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.Taklit ve keşfetmenin doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar.

ORFF ÇALGILARI :Çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timpani,ksilofon, metalofon, gong, tef ve çeşitli büyüklükte davullar.

 

ÖRNEK ETKİNLİK :

– Amaca yönelik önceden hazırlanan bir hikaye. Hikayenin önemli noktaları öğretmen tarafından ders öncesinde belirlenir. Bu noktaların ifade edilebilir özellikte olması önemlidir. Örnek; gök gürültüsü, yağmur sesi, bir şeyler yerken çıkardığımız sesler, sabah kalktığında kollarını iki yana açarak gerinen bir insanın çıkardığı ses vb.

– Orff çalgıları sınıfın ortasına dağınık olarak yerleştirilir,

– Yapılacak çalışma çocuklara açıklanır,

– Canlandırma ve uygulama anı geldiğinde öğretmen orgun/piyanonun başından kalkarak hikayenin kaldığı noktadaki durumu-olayı-sesi seçeceği çalgısıyla ifade etmesi için bir öğrencinin yanına ilerler ve omzuna dokunur.Öğrenci kalkar, çalgılara yönelir ve kendince uygun bulduğu Orff çalgısıyla düşüncesini hayata geçirir, canlandırmasını yapar.

– Bu sırada diğer öğrenciler hikayeyi dinlerler ve uygulama yapan arkadaşlarının izlerler.

– Bu uygulama sırasında hikayenin resmi de yaptırılabilir.Tüm öğrenciler anlatılan masalı hayalinde canlandırır ve bunu kağıtlarına çizerler.Bu şekilde diğer öğrenciler de yaratıcılıklarını uygulama şansını resim yaparak gerçekleştirmiş olurlar.

wpml